Corporate Responsibility


ANKY® werkt met een ‘Code of Conduct’ (COC) waarin standaarden worden omschreven waaraan (toe-)leveranciers en partners zich moeten houden. Deze standaarden dienen strikt te worden nageleefd en worden gemonitord door aangekondigde- en onaangekondigde bezoeken aan de werkplaats. Deze bezoeken worden uitgevoerd door eigen personeel, niet door een externe partij. Alleen (toe-) leveranciers die kunnen werken volgens de gestelde normen worden gecontracteerd.

In de COC worden de volgende onderwerpen en de bijbehorende verantwoordelijkheden omschreven:

  • Gedwongen- en ‘gebonden’ arbeid
  • Minimum leeftijd (kinderarbeid)
  • Veiligheid en gezondheid; Werktijden en ‘thuiswerk’
  • Gelijke rechten en beloning voor mannen en vrouwen; Discriminatie
  • Vrijheid van vereniging
  • Vrijheid van gezamelijk onderhandelen
  • Bescherming van vertegenwoordigers van werknemers