De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.anky-atc.com. Door deze website te bezoeken en/of de op deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

1. Gebruik van de website www.anky-atc.com
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel ANKY zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kan ANKY niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. ANKY garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. ANKY wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie, gelinkte externe websites en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.  

2. Gebruik van informatie
ANKY behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op welke manier dan ook openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ANKY. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

3. Wijzigingen
ANKY behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst  van deze disclaimer, is gewijzigd.

4. Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Product toegevoegd aan wishlist
Product toegevoegd aan vergelijken